REGENERART

GHID.pdf

În timpul pandemiei de Covid-19, inegalitățile au dus la un impact diferit asupra femeilor și bărbaților, inclusiv la o creștere a violenței împotriva femeilor (VAW). Egalitatea de gen este o condiție necesară pentru a atinge creșterea și coeziunea socială și un element cheie în prevenirea VAW.

Întrucât genul este construit social și arta este expresia societății în care este încorporată, dacă este privit dintr-o perspectivă de gen, devine de la sine înțeles că, de prea multe ori, arta a contribuit la cristalizarea și reproducerea stereotipurilor de gen și a relațiilor inegale dintre bărbați și femei. Din același motiv, arta are o putere intrinsecă de a rescrie percepția colectivă a rolurilor bărbaților și femeilor, luptă pentru mai multă egalitate, echitate și incluziune.

Pe baza acestui raționament, REGENERART își propune să promoveze arta și creativitatea ca instrumente inovatoare pentru a crește competențele profesorilor și elevilor de liceu de a regândi rolurile și stereotipurile de gen către o societate mai egală și mai incluzivă, fără violență de gen împotriva femeilor ( GBVAW) și discriminări.

Proiect în cifre

8 parteneri

6 ţări

100 profesori

2000 elevi

25 artiști

100 noi opere de artă

1 concurs european


Ședință de lucru_ROMA 18-20.10.2022

Prima zi din ședința proiectului Erasmus+ Regenerart, proiect privind prevenirea violentei impotriva fetelor/femeilor prin instrumente legate de arta, proiect implementat de Liceul de Arte Dinu Lipatti alături de parteneri din Italia si Olanda.  Ședința de lucru se desfășoară la Instituto di Instruzione Superiore T. Salvini, Roma, Italia 

Agenda - Rome, IIS Salvini, 18-20 October 2022

REGENERART face-to-face Transnational Project Meeting

Final Conference-Regenerart

Final Conference-Regenerart.pptx